Łukasz Zadrożny

Łukasz Zadrożny

Łukasz Zadrożny

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako adiunkt badawczo dydaktyczny, wcześniej wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM, w którym ukończył też studia doktoranckie. W 2018 z wyróżnieniem obronił tytuł doktora nauk medycznych. Na swoje innowacyjne badania otrzymał stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego. Realizował tez 2 granty naukowe związane z zastosowaniem szablonów implantologicznych. W latach 2013 -2016 odbywał specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Klinicznie zajmuje się minimalnie inwazyjną implantologią, chirurgią stomatologiczną i endodontyczną. Pracuje zawsze z powiększeniem używając lup i mikroskopu.

Jest autorem 32 publikacji naukowych i wystąpień na wielu konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Członkiem rady naukowej sekcji stomatologii cyfrowej w Journal of Dentistry oraz polskiego wydania magazynu Implants. Recenzentem dla International Journal of Computerized Dentistry i Journal of Dentistry. Jest międzynarodowym wykładowcą Osstem AIC. Eurepean Key Opinion Leaderem Osstem AIC. Członkiem EAO i Digital Dentistry Society. Prowadzi szkolenia i kursy głównie z zakresu nowoczesnych i minimalnie inwazyjnych technik chirurgiczno-implantologicznych. Prywatnie interesuje się motoryzacją i lubi podróże.