Grzegorz Szczurko

Grzegorz Szczurko

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją. Autor i współautor licznych publikacji
branżowych oraz anglojęzycznych książek o tematyce endodontycznej.
Wykładowca na krajowych oraz zagranicznych sympozjach i konferencjach.
Oprócz działalności dydaktycznej, pracuje także w prywatnej praktyce
w Białymstoku wykonując zabiegi z wykorzystaniem mikroskopu w zakresie
endodoncji i stomatologii odtwórczej.